Източноевропейското летище, което иска да бъде вратата към Азия