Петролът слиза от максимален за четири години връх