Възстановяват водоснабдяването на Кърджали след голяма авария на магистралния водопровод