Стратегия цели до 2030-а всичката употребявана пластмаса да се рециклира