Звездите на Франция са следващото препятствие пред България