380 километра, осеяни с тарелки от пържени картофи, бирени бутилки и бетон