Европейският парламент призова за международна забрана на "роботите убийци"