​Ураганът Флорънс отслабва, движи се към крайбрежието на Каролина