Избират временно изпълняващ длъжността директор на НИМХ