Българските волейболисти се насочват към второто си изпитание на световното