Всяка култура става култура за всеки чрез изкуството