Ако не искате да изпитате разочарование, спазвайте "Правилото на трите "НЕ"