Вероятността за подновяване на търговските преговори успокои леко Wall Street