Откриха нов завод за самолетни части на фирма „Латекоер“