Парламентът прие на първо четене новите изисквания за биогоривата