Акциите на приносител да бъдат премахнати и заменени с поименни акции, предвиждат промени в Търговския закон