Образователното управление е обявило 13 учителски позиции за Първомайско