Либерализмът произведе ексктремистко политическо течение