Кадиев: Не съм излъгал. Борисов и Цветанов са били при Бенчо. Затова си траят