Отскок на индустриалното производство на Франция през юни