След 15 август ще започнат неотложните пътни ремонти до Рилския манастир