Бисер Петков: Минималният размер на пожизнената пенсия е гарантиран