Д-р Михаил Тиков празнува със семейството си в Гърция