Der Standard: В Австрия се опасяват, че Пътят на коприната ще сблъска челно страните от Европа