ЕС изхарчи огромни суми за сближаването на континента. Напразно