10 август – Ден на св. Лаврентий – закрилник на готвачите