КФН вписа акциите от увеличението на капитала на Лавена АД