Конвенцията за правата на човека ни задължава да регулираме производство за смяна на пола. Е, ще я денонсираме ли?!