Изложба в „Двореца”: Български шедьоври и олимпийски дух