Комиксовия „Black Cat and Silver Sable“ се разделя в два самостоятелни филма