Михаил Хазин: Циклична ли бе кризата от 2008 година