Преди да засадите коренищата на лютичето, ги поставете във вода за денонощие