Антиправителствен протест на румънците в столицата Букурещ.