CANDU-6 – Обедненият уран може да се превърне в компонент за производството на ядрено гориво