Шивачки са принуждавани да теглят бързи кредити в полза на работодателя си