1 година без „Генералът“ в журналистиката Иванка Лалева