БВП на ЕС би се увеличил с 2%, ако се срещнат уменията на работещите с нуждите на бизнеса