Страните от Централна и Източна Европа се изправят пред тежък недостиг на кадри