ОБИРЪТ В ЧЕРЕПИШКИЯ МАНАСТИР: Как крадците са проникнали в храма?