За да гласуваме електронно, ще ни трябва банкова карта или мобилен телефон