САЩ отрича, че ще променя стратегията си за Афганистан