Ракетен есминец на САЩ влезе в Черно море: «врагът е пред вратата»?