Брюксел решава бъдещето на България в Еврозоната този четвърътък