Компаниите в Румъния са принудени да дават големи бонуси в опита да задържат служителите си