Онкоурологът проф. д-р Петър Панчев посреща рожден ден на работа