Остава бедственото положение в три общини във Врачанско след дъждовете