В с. Плетена очакват 600 жители, работещи в чужбина, да се върна за лятото