Times: Зависимостта от САЩ пречи на Европа да постигне „стратегическа автономия“