Очаква се кабинетът да одобри закриването на Дома за медико-социални грижи за деца във Враца