Разярен бик смъкна част от скалпа на испански матадор пред стотици зрители